การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

24 กันยายน 2562 พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา หลักสูตร ปธพ.8


 

 

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช 

 

             พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โลห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฯ  และเวลา 08.20-09.00 น.ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฯ และตั้งขบวนนำโดยคณาจารย์ คณะนักศึกษา วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมวางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์แผนปัจจุบัน
 
             ช่่วงบ่าย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยายพิเศษ เรื่อง จากรัชกาลที่ 9 ถึง พระราชบิดา ที่มาของหลักสูตร ปธพ. และ พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา พร้อมแนะนำที่ปรึกษาหลักสูตรฯ