การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

25 ตุลาคม 2562 งานคืนสู่เหย้า บายศรีสู่ขวัญ ชาว ปธพ.1-8


คืนสู่เหย้า บายศรีสู่ขวัญ ชาว ปธพ.
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

 
ร่วมรำลึกถึงภาพอดีต ปธพ.จาก วิดิทัศน์ ปธพ.คืนสู่เหย้า 
และ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ สภานายกพิเศษแพทยสภา กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับ นศ.ปธพ.
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้า และพิธีบายศรีสู่ขวัญชาว ปธพ.
ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ ปธพ.1-8
ดร.นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับ 
นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานชมรม ปธพ. กล่าวต้อนรับ ปธพ.1-8
และ 19.20 น. เข้าสู่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชาว ปธพ. พร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ ผูกข้อมือ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ปธพ.
และรุ่นน้องแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ปธพ.ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
-ถ่ายภาพหมู่แต่ละรุ่น และภาพรวมทุกรุ่น ปธพ.
21.00 น. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวขอบคุณ ชมรม ปธพ. พร้อมกล่าวสรุปภาพรวมงานแพทย์อาสา (VDO)