การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 นำเสนอผลงานวิชาการ มอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9


ประชุมวิชาการประจำปี 2565นำเสนอผลงานวิชาการ
มอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 แพทยสภา - สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร ปธพ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565  พร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวโน้ม 5 ประการหลังโควิด” จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวแสดงความยินดีกับความเป็นมาของการประชุมวิชาการ ปธพ.9 เพื่อนำเสนอผู้บริหาร  พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงความร่วมมือด้านการอบรมที่สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภามีมาอย่างต่อเนื่อง 

          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภา คณะผู้บริหารฯ และสื่อมวลชน เปิดและเยี่ยมชมบอร์ดเสนอผลงานวิจัยงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 ทั้ง 10 กลุ่ม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตระบบสาธารณสุขไทยหลังโควิด 19”  จากนั้น พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณถึงความตั้งใจของนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. ทุกรุ่นที่ค้นคว้าแนวทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยภายหลังวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป