การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

พิธีเปิดการศึกษาอบรม ปธพ.10(แพทยสภา) และวางพวงมาลา ณ โรงพยาบาลศิริราช


พิธีเปิดการศึกษาอบรมและวางพวงมาลา
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (แพทยสภา)

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30–16.30 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

   ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทางหลักสูตรได้จัดขึ้นในทุกรุ่นการศึกษา ณ โรงพยาบาลศิริราช  นำโดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ประธานรุ่น ปธพ.10 และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตร  และมี ศ.ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษารุ่นที่ 10 ถึงวงการแพทย์ไทยในอดีต ทำให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์วงการแพทย์เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษา และช่วยพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป