การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

โครงการแพทย์อาสาฯ


Loading.....

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 1)

17 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เผยแพร่ : 03/04/2559

โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

21 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาลหัวหิน และโรงเรียนพณิชยการหัวหิน
วันที่เผยแพร่ : 04/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3(ปธพ.3)

12 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เผยแพร่ : 04/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4(ปธพ.4)

ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เผยแพร่ : 14/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
วันที่เผยแพร่ : 14/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เผยแพร่ : 28/02/2562
Showing : 8
Showing : 8


ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?