การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

แพทยสภา

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000

นางสาวปริมาส ป้องเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 084-321-3111
นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 089-474-8998
Email: tmckpi@gmail.comหรือ fax 02-692-7222

 

สถาบันพระปกเกล้า

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9720/09-0989-3554
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9694/09-5957-8651
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8186

 

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?